Liczba odwiedzin strony: 49742 Osób na stronie: 23
 

Stanisław Grabias 
Kancelaria radcy prawnego

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 137 poz. 924 - Komunalne osady ściekowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 2), 3) (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa:   1)   warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ściekowych na następujące cele: a)  w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, b)  do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, c)  do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, d)  do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, e)  do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;   2)   zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których osady te mają być stosowane. §   2.  1. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli spełnione są następujące warunki:   1)   zawartość metali ciężkich w tych osadach nie przekracza ilości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;   2)   w przypadku stosowania ich w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne - nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella w 100 g osadów przeznaczonych do badań;   3)   łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy, zwanej dalej "s.m.", osadów przeznaczonych do badań stosowanych: a)  w rolnictwie - wynosi 0, b)  do rekultywacji terenów - jest nie większa niż 300, c)  do dostosowania gruntów do określonych potrzeb...
Monitor Polski 2010 Nr 7 poz. 56 - Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza (M.P. z dnia 12 lutego 2010 r.) Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 w związku z art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm. 1) ), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza za czyny określone w złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga z dnia 27 listopada 2009 r. ______ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2009 r. Nr 144, poz. 1177 i Nr 178, poz. 1375.
KRS 0000360297 - "HURTPETROL" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"HURTPETROL" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OWOCOWA 20 62-080 TARNOWO PODGÓRNE TARNOWO PODGÓRNE POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000360297
KRS 0000360296 - "ZAKŁAD NAPRAWCZY TABORU KOLEJOWEGO ODLEWNIA OŁAWA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ZAKŁAD NAPRAWCZY TABORU KOLEJOWEGO ODLEWNIA OŁAWA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIKORSKIEGO 15 55-200 OŁAWA OŁAWA OŁAWSKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000360296
KRS 0000360295 - ROZTOCZAŃSKA GRUPA WETERAŃSKA "PERKUN"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ROZTOCZAŃSKA GRUPA WETERAŃSKA "PERKUN" STOWARZYSZENIE 2010-07-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PARTYZANTÓW 53 22-400 ZAMOŚĆ ZAMOŚĆ ZAMOJSKI LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000360295
KRS 0000360294 - ENKANTA ENTERPRISE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ENKANTA ENTERPRISE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. WYZWOLENIA 8/1 00-570 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000360294
KRS 0000360293 - WODAR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WODAR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PEŁCZYŃSKA 146 51-180 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000360293
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Łuków HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Stanisław Grabias Kancelaria radcy prawnego
adwokat lubelskienotariusz lubelskiekomornik lubelskiesyndyk lubelskieuczelnia prawnicza lubelskieprawnik lubelskieprawnikReklama