Liczba odwiedzin strony: 50474 Osób na stronie: 1
 

Stanisław Grabias 
Kancelaria radcy prawnego

 
 
Stanisław Grabias
Kancelaria radcy prawnego
 
Międzyrzecka 30b
21-400 Łuków
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 137 poz. 924 - Komunalne osady ściekowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 2), 3) (Dz. U. z dnia 29 lipca 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa:   1)   warunki, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu komunalnych osadów ściekowych na następujące...
Monitor Polski 2010 Nr 7 poz. 56 - Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza (M.P. z dnia 12 lutego 2010 r.) Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 w związku z art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm. 1)...